+48 12 688 69 00
Skontaktuj się
z nami:
RACHUNKI OSOBISTE
KRAKOWSKIEJ SKOK
Strona główna » >Rachunki osobiste


Każdy członek Krakowskiej SKOK może otworzyć ROR (konto osobiste). Wystarczy tylko zgłosić chęć otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, by:
  • gromadzić swoje środki pieniężne (wynagrodzenie, renta, emerytura)
  • realizować zlecenia zewnętrzne (płatności za gaz, czynsz, energię elektryczną)
  • otworzyć konto internetowe oraz otrzymać kartę płatniczą VISA
  • uzyskać pożyczkę odnawialną

Rachunek ten umożliwia dokonywanie wpłat i wypłat środków pieniężnych na każde żądanie, w dowolnym terminie i o dowolnej kwocie. A'vista to same korzyści:
  • zawierany na czas nieokreślony
  • możliwość wpłat w formie: gotówkowej, bezgotówkowej

IKS jest rachunkiem systematycznego-oszczędzania, zakładanym dla każdego członka Krakowskiej SKOK. Dzięki wpłatom na IKS możesz korzystać z oferty na atrakcyjnych warunkach i:
  • bezpiecznie lokować pieniądze
  • decydować o wysokości dokonywanych wpłat
  • systematycznie powiększać swoje oszczędności
Krakowska SKOK 2006-2018
projected by GRUPA365NET