+48 12 688 69 00
Skontaktuj się
z nami:
LOKATY
KRAKOWSKIEJ SKOK
Strona główna » Lokaty


Krakowska SKOK oferuje dogodne sposoby lokowania środków pieniężnych: • na okresy od 1 do 36 miesięcy
 • ze zmiennym oprocentowaniem
 • kapitalizacja odsetek następuje po terminie wynikającym z umowy

 • na okres od 6 do 36 miesięcy
 • z wypłatą odsetek po upływie 1 miesiąca (RR1) lub 3 miesięcy (RR3)
 • propozycja ta skierowana jest szczególnie dla tych, którzy posiadają oszczędności i cyklicznie chcą zasilać swój portfel otrzymywanymi odsetkami

 • na okresy od 3 do 36 miesięcy
 • wpłacający określa w umowie zadeklarowaną kwotę, którą będzie uiszczał co miesiąc w formie gotówkowej, bezgotówkowej
 • jest to bardzo dogodna forma oszczędzania dla wszystkich, ponieważ Krakowska SKOK nie wprowadza żadnych ograniczeń zadeklarowanych kwot
Korzyści:
 • sam możesz zdecydować o wysokości zdeponowanej kwoty
   
 • Możesz ulokować dowolną ilość pieniędzy

Lokata "twoja inwestycja" na okres 12 miesięcy
Twoja inwestycja” obejmuje umowę lokaty zawartej przez członka Kasy z Krakowską SKOK połączoną z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Profit”. Każdy członek Kasy może skorzystać więcej niż jeden raz z produktu „twoja inwestycja”. Minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 1.000 zł i jest dzielona w stosunku 50% wpłaty na lokatę, 50% wpłaty na Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „Profit”. Zgromadzone środki podlegają oprocentowaniu: według stałej stopy procentowej – w okresie pierwszych sześciu miesięcy trwania umowy i według zmiennej stopy procentowej – w pozostałym okresie trwania umowy. Kapitalizacja odsetek następuje po terminie wynikającym z umowy. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „Profit” jest rachunkiem otwieranym dla członka Kasy na okres 12 miesięcy. Jeżeli wkład nie zostanie podjęty w kolejnym dniu roboczym po upływie okresu, na który został otwarty, umowa rachunku zostaje przedłużona na kolejny okres 6 miesięczny."Oferta funduszy inwestycyjnych"

Fundusz inwestycyjny jest nowoczesną i efektywną metodą oszczędzania pieniędzy dla osób, które nie są ekspertami na rynku kapitałowym, a chciałyby korzystnie pomnażać zgromadzone przez siebie pieniądze. Fundusz inwestycyjny może stanowić doskonałe uzupełnienie dla lokat terminowych, a korzystającym z różnych usług i produktów finansowych daje możliwość aktywnego zarządzania zgromadzonymi pieniędzmi przy jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka. Fundusz inwestycyjny charakteryzują następujące cechy:
 • prostota – inwestowanie nie wymaga szerokiej wiedzy o rynkach kapitałowych
 • elastyczność – Klient dokonuje samodzielnego wyboru funduszu, dostosowując inwestycję do indywidualnego poziomu ryzyka
 • wygoda – Klient sam określa czas i zakres inwestycji
 • łatwość – możliwość zarządzania inwestycją bez wychodzenia z domu dzięki usłudze „Inwestuj on – line”
 • oszczędność – niższe koszty w porównaniu z inwestowaniem na giełdzie
Krakowska SKOK 2006-2017
projected by GRUPA365NET