+48 12 688 69 00
Skontaktuj się
z nami:
DOFINANSOWANIE 500+
KRAKOWSKIEJ SKOK
Strona główna » Dofinansowanie 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

Kiedy złożysz wniosek

Od 1 lutego 2023 r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kogo dotyczy

Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli m.in. jesteś matką albo ojcem dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic po połowie przysługującej kwoty.

Jak złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie.
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
  • bankowości elektronicznej eSkok , opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.
  • bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS
Kiedy otrzymasz świadczenie

Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:
  • do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
  • w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  • w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  • w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
  • w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.
WSPARCIE

Więcej informacji na temat wniosków dot. 500+ znajdziesz na stronie ZUS www.zus.pl aktualności z dnia 1 luty 2023 r.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).
Krakowska SKOK 2006-2022
projected by GRUPA365NET