+48 12 688 69 00
Skontaktuj się
z nami:
AKTUALNOŚCI
KRAKOWSKIEJ SKOK
Strona główna » Aktualności

26 lipca 2022

Szanowni Państwo,

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.
Można zawiesić spłatę kredytu/pożyczki tylko w stosunku do jednej umowy, jeśli:
  • dotyczy kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej udzielonych w polskich złotych, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polski złoty,
  • została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023 r.
Spłatę kredytu można zawiesić:
  • w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
  • w 4 kwartale kalendarzowym 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
  • w 2023 r. – maksymalnie na 1 miesiąc w każdym kwartale kalendarzowym.
Wniosek o zawieszenie raty płatnej w danym miesiącu będzie można składać najpóźniej dzień przed płatnością danej raty zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki.

Zawieszenie spłaty rat pożyczki spowoduje, że okres kredytowania ulegnie przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty pożyczki.

W okresie Wakacji kredytowych nie pobieramy innych opłat niż te, które wynikają z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową pożyczkową objętą Wakacjami Kredytowymi. Oznacza to, że jeśli z Twoją pożyczką jest powiązana umowa ubezpieczenia ze składką płatną w terminie zawieszenia raty pożyczki, to opłacenie składki będzie wymagane na dotychczasowych zasadach także w okresie zawieszenia płatności rat pożyczki.

Wniosek można złożyć:
  • osobiście w dowolnej placówce naszej Kasy,
  • elektronicznie na adres Kasy biuro@krakskok.pl
Wnioski będą rozpatrywane w dni robocze. Wnioski złożone do godziny 14.00 będą rozpatrywane w tym samym dniu roboczym, natomiast złożone po godz. 14.00 będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.

W ciągu 21 dni od złożenia wniosku wyślemy do Państwa w wiadomości e-mail lub listem zwykłym potwierdzenie zawieszenia spłaty rat kredytu, zgodnie z treścią złożonego wniosku. Jeśli nie będziemy mogli zawiesić spłaty rat, bo Państwa kredyt nie spełnia warunków ustawy – również przekażemy Państwu informację o powyższym fakcie.

Najpóźniej w dniu 29 lipca 2022 r. udostępnimy Państwu wzór wniosku wraz ze szczegółowymi zasadami jego rozpatrywania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
Krakowska SKOK 2006-2022
projected by GRUPA365NET